Het wat en hoe voor de ouders

 

 

Wie werkt er op de school van mijn kind?

 • Om het voltallige team te kennen, kan ik een bezoek brengen aan de schoolwebsite www.gbsterdoelhagen.be.

 

Wat zijn de uren van een schooldag?

 • Voormiddag: 8.35u – 12.10u (poorten open om 8.20u., rij voor thuiseters om 12.10u.)
 • Namiddag: 13.30u – 15.25u (poorten open om 13.15u.)
 • Einde dag Rumst: 15.25u
 • Ik ga langs de witte poort binnen, wandel over de speelplaats en neem mijn kind mee, ik ga langs de zwarte poort naar buiten.
 • Als ik een juf of meester wil aanspreken, wacht ik tot ze tijd hebben voor mij.
 • Als mijn kind alleen naar huis mag gaan, onderteken ik als ouder een brief waarin ik daarvoor toestemming geef (ook van de bus alleen naar huis). Als mijn kind dit niet heeft, mag hij/zij de school (bus) niet verlaten zonder een begeleider. Zij/hij krijgt dan een pasje, zodat iedereen weet dat ik als ouder toestemming heb gegeven. Omwille van de veiligheid geven we de kleuters geen pasje.
 • Einde dag Terhagen: 15.25u.
 • Ik ga mijn kind op de speelplaats afhalen.

 

Hoe en wat met de schoolbus?

 • Er rijdt elke dag een schoolbus van Terhagen naar Rumst. 
 • 's Morgens vertrekt de bus om 8.05u. in de Kardinaal Kardijnstraat en om 8.15u. aan de wijkschool (sporthal) in de Europalaan. Van daaruit rijdt de bus naar de school in Rumst.
 • 's Avonds vertrekt de schoolbus rond 15.40u. aan de school in Rumst om dan naar Terhagen te rijden (stopt aan de 2 plaatsen van 's morgens).

 

Wat doe ik als mijn kleuter afwezig is?

 • Als ouder verwittig ik de leerkracht zo snel mogelijk 's morgens als mijn kind afwezig is. Dit doe ik via de app "Questi voor ouders".
 • Als mijn kind in de derde kleuterklas zit, is een afwezigheidsattest niet verplicht, maar het is wel verplicht om de reden van afwezigheid door te geven aan de klasleerkracht. Zij moeten dit registreren.
 • Voor het schooljaar 2023-2024 is mijn kind, dat geboren is in 2018, deeltijds leerplichtig.
 • Voor mijn 5-jarige kleuter is er leerplicht van 290 halve dagen.
 • Als mijn kind de derde kleuterklas dubbelt, dan gelden de regels voor de afwezigheden vanaf het eerste leerjaar. Lees hieronder wat en hoe.

 

Wat doe ik als mijn lagere schoolkind afwezig is?

 • Als ouder verwittig ik de leerkracht zo snel mogelijk 's morgens als mijn kind afwezig is. Dit doe ik via de app "Questi voor ouders".
 • Vanaf het eerste leerjaar ben ik als ouder verplicht hiervoor een attest in te dienen:
 • Bij ziekte:
 • Tot maximum 3 opeenvolgende schooldagen kan dit een eigen geschreven attest zijn (bij de schoolplichtige kleuters in een enveloppe, bij de kinderen van de lagere school achteraan in hun agenda).
 • Na 4 eigen attesten is een doktersattest altijd verplicht.
 • Vanaf meer dan 3 opeenvolgende schooldagen is een attest van de dokter verplicht.
 • Om welke andere reden dan ook: ik bezorg de leerkracht altijd een wettiging.

 

Hoe en wat met te laat komen?

 • Ik zorg ervoor dat mijn kind op tijd komt. Mijn kind komt ten laatste de school binnen om 8.35u.
 • Dat is fijn voor mijn kind en op deze manier worden de lessen niet gestoord en mist uw kind de start van de dag niet.
 • Komt uw kind toch geregeld te laat op school, dan zal de directeur met jou contact opnemen.

 

Wat en hoe voor buitenschoolse kinderopvang (BKO)?

 • Voor opvang voor en na school registreer ik mijn kind éénmalig.
 • Voor opvang tijdens vakanties, andere schoolvrije dagen en woensdagnamiddag is een inschrijving vereist.
 • https://www.rumst.be/kinderopvang : op deze site kan ik als ouder alle informatie terugvinden over onze buitenschoolse opvang en alle nodige links om te registeren of in te schrijven.

 

Hoe werkt de huiswerkbegeleiding?

 • Op onze school kan ik als ouder mijn kind vanaf groep 3 inschrijven voor de huiswerkbegeleiding.
 • Deze gaat door op maandag, dinsdag en donderdag van 15.30u.-16.00u.
 • De data van wanneer deze niet doorgaat, vind ik telkens op de inschrijfbrief.
 • Ik schrijf mijn kind in en engageer me dan ook om mijn kind steeds op school te houden. Niet de ene keer wel en de andere keer niet.
 • Ik kan als ouder mijn kind nadien opwachten aan de witte deur in de Schoolstraat of toestemming geven dat mijn kind alleen naar huis mag. Mijn kind mag nooit alleen naar huis zonder het aangevraagde pasje.
 • De andere kinderen worden door een juf of meester naar BKO Villa Kakelbont gebracht.


Hoe, wanneer en waar kan ik mijn kind inschrijven?

 

Welke activiteiten gaan er dit schooljaar door?

 • Op onze school zijn er vele activiteiten, zowel tijdens als na de schooluren. We denken daarbij aan het openingsfeest, het niveaulezen, het Valentijnsontbijt, werken rond het groeiboekje, onze jaarlijkse projectweek, … Te veel om op te noemen.
 • Om te weten wanneer deze doorgaan, kan ik altijd de kalender raadplegen op de website.

 

Hoe, wanneer en waar kan ik mijn kind inschrijven?

 • In het gemeenteblad of op volgende site vind ik alle informatie om te weten wat ik als ouder moet doen om mijn kind aan te melden in onze school: https://rumst.aanmelden.in/informatie .
 • Hier een overzicht van de data voor dit schooljaar:
 • Ma 27 februari (van 9 uur) t.e.m. vrij 17 maart (12 uur):aanmelden alle leerlingen
 • Ma 20 maart t.e.m. 14 april: verwerken van aanmeldingen leerlingen
 • Ma 17 april t.e.m. di 18 april: toekennen tickets leerlingen
 • Woe 19 april t.e.m. woe 10 mei: inschrijvingen van wie een ticket heeft voor een school
 • Do 11 mei t.e.m. 17 mei: verwerking wachtlijsten + publicatie vrije plaatsen
 • Ma 22 mei: start vrije inschrijvingen: contact opnemen met de school om een afspraak te maken

 

Hoe en wat i.v.m. levensbeschouwing?

 • In de lagere school volgt elk kind 2 lesuren een levensbeschouwelijk vak.
 • Volgende vakken worden aangeboden: rooms-katholieke godsdienst, protestantse godsdienst, islamitische godsdienst en niet-confessionele zedenleer.
 • De keuze hiervan wordt door mij als ouder vóór 30 juni gemaakt en doorgegeven. Dit gebeurt ook tijdens de inschrijving.

 

Welk materiaal heeft je kind nodig op school?

Kleuterschool

 • boekentasje
 • fluohesje van 1 oktober t.e.m. paasvakantie (kan je op school kopen)
 • drinkbus, koeken- of fruit/groentedoos
 • zakje met reservekledij voor de jongste kleuters
 • lunch als ze op school eten in (brood)doos

Lagere school algemeen

 • boekentas
 • sportzak: T-shirt van de school (€5,20 op rekening), sportschoenen, zwarte short
 • zwemzak: handdoek, badkledij, badmuts in kleur van niveau (aankopen op school aan €2,50 cash)
 • fluohesje (kan je aankopen op school aan €3,60 op rekening)
 • drinkbus, koeken- of fruit/groentedoos
 • lunch als ze op school eten in (brood)doos

Lagere school per klas

 • De juf of meester geeft een lijst mee.

 

Welke kledij is te koop?

 • Alle kinderen zijn verplicht een fluohesje te dragen van 1 oktober tot aan de paasvakantie. Ik kan dit als ouder kopen op school aan €3,60. Ik mag ook zelf een hesje voorzien. Dit komt op de schoolrekening.
 • Kinderen van de lagere school zijn verplicht een T-shirt van de school te dragen tijdens de sportlessen en tijdens uitstappen. Dit kan ik aankopen aan €5,20. Dit komt op de schoolrekening.
 • Kinderen van de lagere school dragen tijdens de zwemlessen een badmuts. Afhankelijk van hun niveau heeft deze een andere kleur. De leerkrachten bepalen deze niveaus.
 • Ik moet deze éénmalig aankopen aan €2.50. Dit wordt cash betaald. Gaat mijn kind naar een ander niveau, dan krijgt hij of zij in ruil voor de vorige badmuts eentje in een andere kleur.

 

Hoe communiceren school en ouders?

 • De school tracht papierverspilling tegen te gaan. Communiceren doen we daarom via de app "Questi voor ouders". Brieven met een invulstrookje komen wel nog p papier mee.
 • Brieven met een invulstrook geef ik als ouder ingevuld mee met mijn kind. Dit kan ik niet via mail!
 • We hebben graag een goede communicatie tussen ouders en leerkrachten. Dit zijn onze communicatiemiddelen:
  • Bij kleuters: een heen-en-weer kaftje
  • Bij lagere school: de leerlingen hun agenda
  • Bij ganse school: app "Questi voor ouders"
  • Bij ganse school: bellen naar de school
 • De school, maar ook ik als ouder, willen in onze school een veilig, positief en plezierig klimaat behouden. Ongewenst gedrag van leerkrachten, leerlingen en ouders wordt niet getolereerd.
 • Als ik als ouder iemand van het schoolteam wil spreken, benader ik hen op een respectvolle manier.
 • Ik spreek de leerkracht of directeur rustig aan. Voel ik dat het even moeilijk is, dan kom ik eerst tot rust.
 • Ik ben als ouder een verantwoordelijke partner van de leerkracht of de directeur in de begeleiding en opvoeding van mijn kind. We pakken problemen samen aan.

 

Wat en hoe op een infoavond?

 • Ik informeer me als ouder over het reilen en zeilen van de school, de klas(sen), de meerdaagse uitstappen, de overstap naar het middelbaar, .... Deze infoavonden gaan op onze school door en ik doe mijn best om aanwezig te zijn.
 • Infoavond start schooljaar: de werking van de school en klas wordt daar uitgelegd en ik kan daar vragen stellen.
 • Infoavond schoolrijpheid
 • Infoavond groep 1
 • Infoavond groep 6 (overgang middelbaar)
 • Infoavond zeeklassen
 • Infoavond plattelandsklassen

 

Waar kan ik informatie vinden over de school?

 • Op de website van onze school (www.gbsterdoelhagen.be) vind ik allerlei informatie.
 • Op de facebookpagina (GBS Ter Doelhagen) kan ik volgen welke evenementen e.d. er zijn.
 • Via Facebook word ik op de hoogte gehouden over wat er op school en in de klas van mijn kind gebeurt. Messenger gebruik ik als ouder niet om te communiceren met de leerkracht van mijn kind.
 • Via facebook kan ik ook lid worden van de klasgroep van mijn kind. Daar zie ik leuke foto's, herinneringen voor bepaalde zaken die juf of meester erop zet, …

 

Hoe werkt de ouderraad?

 • De ouderraad vormt de brug tussen jullie, de ouders, en het schoolteam.
 • Ze organiseren een aantal evenementen per jaar, waardoor er veel geld in het laadje komt om allerlei projecten op school financieel te kunnen steunen.
 • Verschillende keren per jaar vergaderen ze over onder andere de evenementen, aankopen voor de school, …
 • Ik kan lid worden als ik me wil engageren voor de school.
 • Ik neem deel aan vergaderingen en/of bied mijn hulp aan tijdens één of meerdere evenementen.

 

Wat en hoe met het rapport?

 • Op enkele momenten tijdens het schooljaar krijgt mijn kind(eren) een rapport mee naar huis:
  • rapport 1 op 27 oktober
  • rapport 2 op 22 december
  • rapport 3 op 15 maart
  • rapport 4 op 31 mei
  • rapport 5 op 28 juni
 • In dit document kan ik heel goed de vorderingen van mijn kind zien. Dit ik deels ook mee volgen door wekelijks de toetsen te bekijken.
 • Dit rapport geef ik gehandtekend terug mee naar school.
 • Uitleg over hoe ik het rapport kan lezen, zit in het rapport zelf.

 

Wat met de toetsenkaft?

 • De toetsenkaft van mijn lagere schoolkind wordt minstens 1 keer per week meegegeven naar huis (meestal op vrijdag).
 • Ik teken als ouder elke toets. Bij groep 6 teken ik op het overzicht dat er vooraan bij zit.


Hoe zit het met oudercontacten op onze school?

 • Zoals vermeld in het schoolreglement (zie hieronder) dat ik ondertekend heb, wordt er verwacht dat ik als ouder aanwezig ben op de oudercontacten waarvoor ik word uitgenodigd.
 • Als ik niet aanwezig kan zijn, vragen we om zelf initiatief te nemen om een ander moment met de leerkracht af te spreken.
 • Hier een overzicht van de data van dit schooljaar:
 • Oudercontact lagere school 14 november
 • Oudercontact kleuterscholen 16 november
 • Oudercontact lagere school 7 maart
 • Oudercontact kleuterscholen 12 maart
 • Oudercontact kleuterscholen 13 juni
 • Oudercontact lagere school 24 juni

 

Hoe werkt mijn kind zijn/haar agenda (lagere school)?

 • De kinderen schrijven in hun agenda wanneer ze hier ten laatste thuis voor moeten leren en/of werken. vb: Op donderdag staat een huistaak of een les: dan hebben ze dit ten laatste donderdag te studeren en/of te maken. Vrijdag zal er toets zijn of wordt de taak opgehaald.
 • Vanaf de 2de graad (groep 3) wordt er al vooruit gepland. Dan staan er vaak zaken op voorhand. Zo kan mijn kind plannen om hier elke dag een beetje aan te werken. Alles uitstellen tot de laatste dag wordt afgeraden.
 • Als ouder teken ik dagelijks de agenda van mijn kind.
 • Ik begeleid waar nodig mijn kind bij lessen en/of taken. Hoe jonger ze zijn, hoe meer hulp ze zullen nodig hebben.

 

Hoe en wat met medicatie op school?

 • Als ouder bezorg ik een attest van de dokter met alle nodige info voor het correct toedienen van medicatie, ook als dit medicatie zonder voorschrift is. Zonder attest mag de school die verantwoordelijkheid niet nemen.
 • Dit document vind je op onze site 'gbsterdoelhagen.be' onder de titel 'school', 'schoolreglement en informatiebrochure'. Klik op 'informatiebrochure' en ga naar de laatste pagina.

 

Hoe en wat i.v.m. luizenbeleid op school?

 • Na elke vakantie komt er een ‘kriebelteam’ de haren van alle kinderen controleren
 • Zij kijken na op neten en/of luizen.
 • Indien mijn kind neten of luizen heeft, dan gaat er een brief mee naar huis. Als ouder ga ik de haren van mijn kind goed nakijken en een behandeling opstarten.
 • Wanneer de school melding krijgt dat een leerling luizen heeft, laten we dit weten aan de ouder. Ik ga dan als ouder de komende dagen de haren van mijn kind(eren) goed controleren. Een behandeling is niet nodig als er geen neten of luizen aanwezig zijn.
 • Ontdek ik zelf luizen of neten bij mijn kind, dan breng ik de klasleerkracht zo snel mogelijk op de hoogte. Hij of zij doet dan het nodige.

 

Wat als mijn kind jarig is?

 • Ik geef mijn kind individuele zaken mee om te kunnen uitdelen.
 • Dit is uiteraard geen verplichting.

 

Waar vind ik de verloren voorwerpen?

Rumst

 • In de gang aan het secretariaat (naast de zetel) worden de verloren voorwerpen verzameld in de rode kast.
 • Ik kan als ouder zelf een kijkje gaan nemen of mijn kind vragen dit te doen.

Terhagen

 • Ik informeer bij één van de kleuterjuffen als mijn kleuter iets kwijt is.
 • De kleuterjuffen nemen ook zaken mee tot aan de poort als ze iets gevonden hebben.